Vårschema 2021

Vårt schema för våren 2021

Måndagar

MÅNDAG

09.00-09.25 Cykel Zone 2-3 

09.30-09.55 Pilates 

10,00-10.30 Uteträning

10.40-11.10 Uteträning

16,30-17,00   Cirkelträning Styrka/Core

17.10-17.40 Uteträning 

17,30-17,55  Styrka/Tabata

18.15-19.00Cykel Zone 3

18,05-18,30  FG Boxmix

18,40-19.05  Core

19,15-20,10 Yinyoga

Tisdagar

TISDAG

09,00-09,30  Uteträning styrka lätt

09.40-10.10 Uteträning styrka lätt

10.15-10.45 Cirkelträning styka/core

10.55-11.25 Cirkelträning styrka/core

14,10-14,50  Styrka/rörlighet 70+

16.30-17.00  Cirkelträning

17.10-17.40 Cirkelträning

17.35- 18.00 FG Multiträning utomhus

18,10-18,35  FG Afro/pulsgympa

18.45-19.10 Cykel activio

18,45-19.10 FG Styrka

19,20-19,45 FG Mage/rygg

Onsdagar

ONSDAG

08.30-08.55 FG Multiträning

09,00-09,25  Core

17,25-17,50 FG Mage/rygg

18.00-18.25 FG skivstång

18,00-18,25 Cykel zone 2/3

18,00-18,25 FG Skivstång

18.30-19.00 FG Pulsträning Utomhus 

18,35-19.00 Cykel Activio

19,10-20,05 Yoga återhämtning

Torsdagar

TORSDAG

09.00-09.25  Styrka

09.35-10.00FG BoxMix/gympa

13,15-13,55  Cykel med stretch 70+

17.00-17.30 Uteträning 

17,30-17,55  Styrka/tabata

18,05-19.00 Core

18,00-18,45  Cykel Activio

18,40-19.05 FG Step/styrka

19,15-19,40 FG Dansamix

Fredagar

FREDAG

08,30-08,55 Cykel zone 2/3

09,00-09,25 Cirkelträning

10,00-10,30 Uteträning

10.40-11.10 Uteträning

16,30-16,55 FG Skivstång

17,00-17,25 FG Mixpass

Lördagar

LÖRDAGAR

Surprisepass. Tid och pass varierar

Söndagar

SÖNDAG

17.00-17.30 Cirkelträning

17.45-18.15 Cirkelträning

18.20-19-15 Cykel Activio

18,25-18,50  FG rörlighetsträning

19.00-19.55 Yoga Styrka/Smidighet