Power Plate

Power Plate

Power Plate är en maskin som skapar dynamisk instabilitet. Genom att plattan rör sig i tre olika riktningar stimuleras kroppens naturliga strävan efter balans och stabilitet och samtliga muskler aktiveras, vilket gör träningen effektiv.

 

Vibrationerna framkallar reflexiva muskelsammandragningar på mellan 30 till 50 gånger per sekund, som i sin tur accelererar av träningsövningarna. Rörlighet, balans, koordination och styrka förbättras såväl förbränning och cirkulation.

 

Maskinen kan användas av alla, nybörjare som elitmotionär.

 

Det finns studier som påvisar effekter på skelett täthet, minskad värk, produktion av tillväxthormon med antiåldrande effekter. Det är också ett effektivt sätt för rehabilitering av skador.

 

Behandling av MS, Parkinson och andra neurologiska sjukdomar har också visat sig framgångsrik.

För att få använda plattan ska man ta ett ”körkort” . Detta görs vid två tillfällen a`30 min. För mer frågor om pris eller annat så kontakta oss i receptionen.