Core/Mage & Rygg

Core

Ett pass med mage och rygg i fokus. Målet är att öka kroppskännedomen och därigenom skapa en bättre hållning, samt undvika skador genom att stärka stabilitetsmusklerna. Core passar alla.