Samarbete

Samarbete

Träna i hela Skandinavien!

Vi samarbetar med mer än 140 anläggningar i Skandinavien. Samtliga deras medlemmar har rätt till CMS-Travelpass. Det ger dem rätt att gäst-träna på valfri anläggning inom nätverket upp till 30 dagar i följd. Därefter skall kortet aktiveras på nytt hos oss och en ny 30-dagarsperiod kan utnyttjas. Systemet syftar till att hjälpa alla de medlemmar som reser i tjänsten. Det är också ett bra sätt att hålla formen vid längre ledigheter. Många anläggningar har specialutbildat sin personal för att hjälpa varje medlem med kompetens och motivation. Alla medlemmar tränar efter sin förmåga och med egna program.

Hur mycket bör företaget subventionera?

Vår erfarenhet visa att den anställde skall betala viss del själv, annars riskerar hela projektet att misslyckas. Vanligen står företaget för 50% men det finns också företag som endast ger en liten subvention och istället tillåter förlängd lunch, 30 minuter extra de dagar som den anställde går och tränar. Detta har visat sig mycket lyckat, fler utnyttjar möjligheten eftersom fritid inte behöver tas i anspråk. Den anställde offrar själv 30 minuter av sin lunch och därefter återstår 30 minuter för en snabblunch. Total tid 90 minuter.

 

Företagets mål bör ju vara att aktivera de som inte motionerar idag. Denna modell är mycket lämplig för gruppen inaktiva. Moderna studier visar att en otränad människa kan arbeta maximalt 6 timmar/dag med full koncentration, de 2 sista timmarna halveras förmågan och risken för fel ökar.

 

Detta innebär att företaget får 7 timmar men betalar för 8, alltså förlorar företaget 5 timmar/vecka. Om den anställde tränar på 2 luncher i veckan så kostar det 1 timme. Skillnaden är att en människa som tränar 2 gånger per vecka kan arbeta med full kapacitet i 8 timmar. Nu får alltså företaget 4 timmar mer i nettokapacitet. Detta betalar hela friskvårdssatsningen eftersom det innebär drygt en månad extra kapacitet/anställd och år. (4 tim x 45 veckor = 180 timmar).

Hos oss är det viktigt att träningen blir av!

Det svåraste momentet är att träna långsiktigt och regelbundet. Vi vet att det ofta är svårt att komma igen efter semestern o.s.v. Därför har vi utvecklat ett system där varje individ har en personlig instruktör som håller ett vakande öga på träningsfrekvens och utveckling. Skulle någon tappa inspirationen ringer instruktören upp vederbörande och hjälper till med kunskap och motivation om så erfordras.