Avtal -Företag

Avtal – Företag

Är ditt företag intresserad av träning erbjuder vi lösningar som skapar friskare medarbetare och som långsiktigt även förbättrar lönsamheten i företaget.

 

Man skriver ofta serviceavtal på sina maskiner, kopiatorer och datorer, för alla vet att om produktionen stannar kostar det mycket pengar. Men personalen, som numera är vår viktigaste resurs och som vi har lagt stora resurser på att utbilda, saknar ofta detta serviceavtal. Många gånger tvingas vi acceptera förseningar eller vikarier vid sjukdom.

 

Ett serviceavtal, eller en försäkring, på en människa är ingenting annat än regelbunden träning. Regelbunden, varierande och långsiktig träning bibehåller kondition och stärker muskulatur mm. Ryggproblem som till största delen härstammar från inaktivitet är idag den största orsaken till sjukskrivningar. Spänningshuvudvärk och andra kortare sjukskrivningsorsaker kan helt försvinna. Sammanräknat ger det företaget stora kostnadsbesparingar med en produktionsökning som resultat.

 

Även om detta har sagts många gånger förut tål det att upprepas. Att träna regelbundet ökar energin i kroppen. Detta innebär färre sjukskrivningar och högre produktivitet. Med andra ord orkar man uträtta mer på en vanlig arbetsdag. Trivseln ökar liksom kreativiteten. Mindre stress och lägre personalomsättning är ytterligare faktorer att ta med i beräkningen. I de flesta företag påverkas arbetseffektivitet, kvalitet och kvantitet. Något som sällan nämns i detta sammanhang är konkurrens fördelar vid rekrytering av personal. Idag kan företagets friskvårdssatsning avgöra vem som tackar ja till tjänsten.

 

En mer utförlig presentation av denna arbetsmetod inklusive ett flertal exempel finns t.ex. i Lönsam friskvård och Effektivare företagare Arbetarskyddsnämnden 1997,Personalresurser – Ett arbetsmiljöekonomiskt perspektiv Arbetarskyddsnämnden 1995 och Personalekonomi TBV 1993.