Info Coronavirus

Info Coronavirus

Information gällande Coronaviruset
Vi på Hälsocenter har tagit fram en strategi med anledning av risken för spridning av
Coronaviruset. Vi tar detta på största allvar och följer myndigheternas rekommendationer.
VAD GÖR VI?
Vi har utöver våra ordinarie städrutiner schemalagt regelbunden avtorkning av ytor som vi
alla berör. Allt från maskiner till handtag etc. Vi ställer ut handsprit i områden där det kan
behövas för att underlätta för alla att hålla rent.
Alla anställda som har förkylningssymptom eller har vistats i högriskområden där smittan
förekommer (enl. UD) stannar av säkerhetsskäl hemma i 14 dagar.
VAD KAN DU GÖRA?
Om du redan sitter i karantän, stannar du hemma.
God hygien är ännu viktigare än tidigare.
Man ska aldrig träna när man känner sig sjuk. Vänligen respektera detta!
Om du har ytterligare frågor, ringer du till oss här i receptionen.
Vi återkommer med vidare information om och när läget förändras.

Om du som är äldre inte vill träna inomhus nu under dessa
omständigheter så har vi lagt till utomhusträning för dig. På fredag 20/3
kl. 10.00 samlas vi vid entrén för att motionera ute ca 45 min tillsammans
(ersätter äldre&starkare)

Ang. den planerade seniorveckan (V.13) så kommer passen vara enligt
lagt schema. Vi ersätter styrka lätt på tisdag 24/3 kl. 09.00 med motion
utomhus.
Fler pass kommer förläggas utomhus och de markerar vi i ”Appen”.
Vi gör detta för att vi vill att ni ska hålla igång Er träning tillsammans
med oss.

Mvh Personalen

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.