Medlemsenkät!

Medlemsenkät!

Förra året gjorde vi en kundundersökning och nu är det dags för en uppföljning av denna för att se om våra åtgärder har  gett resultat. Vi kommer maila ut en enkät som heter Träningsbarometern den 14 oktober och du kommer kunna svara på den tom 28 oktober. Vi hoppas att så många av er medlemmar svarar på vår enkät då den är mycket viktig.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.