GDPR

Hälsocenters Dataskyddspolicy

Vi på Hälsocenter värnar om en säker hantering av de personuppgifter om våra kunder som vi behandlar. Det handlar om att skydda den personliga integritet och ha en hög datasäkerhet. Därför vill vi informera dig om en viktig förändring som träder i kraft den 25 maj i år. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Du ska kunna känna dig trygg med hur vi behandlar personuppgifter på Hälsocenter och därför vill vi berätta vad som gäller för dig.

Hälsocenter värnar om din personliga integritet. Här nedan beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att använda Hälsocenters tjänster accepterar du vår policy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder olika kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster såsom våra medlemskap etc. behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vad för information samlar vi in?

Person och kontaktinformation såsom namn, personnummer, adress, mobilnummer, e-postadress.

Betalningsinformation såsom bankkontonummer och fakturainformation.

Detaljer angående de tjänster du har köpt av oss.

Historisk information av dina köp, betalningshistorik och i vissa fall kredithistorik.

Information om hur du använder våra tjänster, hur du lämnade tjänsten, eventuella automatiska utskick från oss.

All denna information som du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtal med oss medan den övriga informationen vi samlar in allmänt sett är nödvändig för andra syften såsom beskrivet här nedan.

Vad använder vi din information till?

Vi tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder.

-För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter. Detta för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig tex. div. bokningar

– För kundanalys, för vår interna verksamhet såsom statistiska ändamål.

– För att kunna administrera din betalning samt fakturautskick.

-För att säkerställa att innehåll presenteras tydligt för dig och din enhet.

-För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla nya produkter, tjänster och dyl.

Vi på Hälsocenter kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundundersökningar gällande våra tjänster via olika kommunikationskanaler. Om du ej vill motta sådan kommunikation är du välkommen att meddela oss detta till info@halsocentertidaholm.se

Enligt följande kan vi överföra till eller dela din information med till vissa utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en hög skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer- Hälsocenter kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utföranden av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här DATASKYDDSPOLICYN. För de personuppgifter som delas med leverantörer och underleverantörer gällande deras dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Hälsocenter kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polis, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga, enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

För det fall att Hälsocenter säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar- Hälsocenter kan komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. Vi kommer dock inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det krävs , för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det behövs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften tex. för att uppfylla krav från bokföringslagen sparar vi data endast så länge som det krävs och/eller lagstadgar för respektive syfte.

Du har rätt till tillgång, rättelse och radering av dina personuppgifter: Du kan be om en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Du har rätt att ändra felaktiga eller ofullständiga uppgifter. Du har rätt att be om radering av dina personuppgifter för de fall där data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Hälsocenter som hindrar oss ifrån att omedelbart raderar delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokföring- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådan legala skyldigheter.